Weysada Qofka Ay Kaadidu Joogto Uga Socoto

Su’aal: Maxaa ku waajiba qofka ay kaadidu uga daadanayso si joogto ah?

Jawaab: Qofka ay kaadidu si joogto uga daadanayso (salasal bool) waxa ku waajiba in aanu u wayso qaadan salaada ilaa uu waqtigeedu soo galo, markuu maydho (dhaqo) xubinta tarankiisa waa inuu wax ku duubo si ayna najaastu u gaadhin dharkiisa iyo jidhkiisa, ka dibna waa inuu wayso qaato oo tukado, waxana u banaan inuu tukado salaadaha faradka ah iyo kuwa sunaha ahba, hadduu rabo inuu tukado salaad suna ah iyadoon la joogin xilligii salaada waa inuu sameeyo waxaan soo sheegnay ee ah inuu najaasta iska ilaaliyo, wayso qaato oo tukado.

Sh.Ibnu Cusaymiin

Majmuuc Fataawaa Wa Rasaa’il: 11/197.